STAPPEN UIT DE BOARDROOM OM NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | The boardroom

Evaluaties en retraites van de raad bieden top platforms aan het identificeren van interesses, het aan de oppervlakte komen met kwesties, u bevorderen van discussie en het faciliteren van besluitvorming door samenwerking. In vaak bedrijven zijn deze processen standaard terechtkomen en passen ze zeker keurig in de activiteitenkalender betreffende de raad van bestuur en verstrekken ze een mogelijkheid voordat het bestuur om niets alleen een uitvoerende bestuurders, maar tevens het verschillende senior bedrijfsvoering te tegenkomen. Board assessments zijn genkel evaluatiescorecards alsof beoordelingsformulieren. Daarginds is geen magische formule voor beslist beoordeling sedert een bestuur (of commissie). Het doel is door de openhartige opvattingen met elk bestuurslid te uiten over hoe het bestuur werkt en de effectiviteit ervan wanneer een groep. De evaluaties variëren fors qua reikwijdte en doel. Ze beheersen zich concentreren op geheel, van bordpraktijken en -processen tot een prestaties met elke regisseur. Het besturen van dezelfde bedrijf is een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen kunnen worden opgebruikt door urgente kwesties met de etmaal. Een effectieve manier vanwege het ieder in perspectief te plaatsen, is door uit een beslotenheid met de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen aan bestuurders door belangrijke doelen te bereiken, zoals:

  • Leer elkaar kennen boven minder formele settings.
  • Evalueer de prestaties plus behoeften van het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling met het bedrijf.
  • Bouw consensus plus los nieuwe meningsverschillen op voordat ze problemen beheersen worden.

the boardroom

Effectieve debatten plus beraadslagingen vereisen een zekere mate van vertrouwdheid en vertrouwen onder de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat er mogelijkheden is om bestuurders elkaar boven een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Alhier zijn enkele suggesties:

  • Regel aan elke bestuursvergadering een diner voor allemaal directeuren. Overweeg om plaatsen toe te wijzen aan elke bestuurder om met een diner te vertrekken zitten en de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat elke directeur in uw loop van een tijdsperiode de gebeurtenis heeft door naast elke andere directeur te zitten en digital boardroom daarmee te praten.
  • Het niet-uitvoerend voorzitter (of de leidende directeur, als een voorzitter lid is van het management) moet ten minste beslist keer per jaar samenkomen met dezelfde individuele bestuurder om beslist maaltijd te horen met de directeur over de bedrijf en het bestuur. Deze interactie kan ook problemen bij de oppervlakte brengen waarover spanning ofwel irritatie bestaat.
  • Het CEO zou minstens een keer per jaar aangaande elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te beluisteren die het directeur bezit over de bedrijf, u management en de evenement van het CEO. De NED-voorzitter, als die daarginds is, dienen hier nauw bij worden betrokken, opdat CEO niet verkeerd geïnterpreteerd wordt vanwege tegen de stoel erbij lobbyen waar zich eventueel spanningen alsof problemen voordoen.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête of een vertrouwelijk interview met elk bestuurslid, vaak uitgevoerd door het voorzitter, het hoofdregisseur alsof een externe adviseur. Maakt niet uit het formaat, de sleutel tot een succesvolle evaluatie is het creëren betreffende een omgeving waarin respondenten openhartig zijn. Ze moeten er zeker van bestaan dat hun antwoorden niet aan hen kunnen word toegeschreven plus dat zij zich niets persoonlijk voor het hele bord zullen schamen sinds wat iemand anders in de groep betreffende hen zou zeggen. Het evaluatie moet worden gevolgd door een rapport bij de voltallige raad en, indien met toepassing, aan individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou beheersen worden gebracht, moet enkel de persoon die het onderwerp zijn van zo’n opmerking een opmerking te zien brengen. Mensen beschikken over een natuurlijke neiging vanwege zich in de strijd tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om deze weerstand erbij verminderen, ben om evaluaties opnieuw boven te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken dat het doel van het oefening ben om een prestaties te verbeteren bij plaats met kritiek te leveren bij prestaties ofwel gedrag. U behandelen met beoordelingen als een toekomstgericht planningsproces, in plaats met een achteraf uitziende kritiek, kan een meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien met het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt en problemen constateert, is de tijd voordat het bestuur. De retraite wordt dezelfde locatie voordat groepsdiscussie van de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen belanden opgelost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>